۵۷/۱۲/۲۹ » سخنرانى در جمع هيأت دولت موقت (عوامل پيروزى- رهنمود به دولت و ملت)
45:29
۵۷/۱۲/۲۸ » سخنرانى در جمع نمايندگان عشاير لرستان (عوامل پيروزى)
45:29
۵۷/۱۲/۲۸ » سخنرانى در جمع پاسداران (تأكيد بر رأى به جمهورى اسلامى)
45:29
۵۷/۱۲/۲۸ » بيانات در جمع ايتام كودك و نوجوان (جديت در تحصيل)
45:29
۵۷/۱۲/۲۷ » سخنرانى در جمع گروهى از ارتشيان (اختلاف افكنى‌هاى استعمار)
45:29
۵۷/۱۲/۲۲ » سخنرانى در جمع كاركنان مخابرات (دسيسه‌هاى عمال خارجى)
45:29
۵۷/۱۲/۱۸ » سخنرانى براى اقشار مختلف مردم در قم (قيام قرآنى و اسلامى)
45:29
۵۷/۱۲/۱۷ » سخنرانى در جمع بانوان قم (نقش بانوان در انقلاب اسلامى)
45:29
۵۷/۱۲/۱۷ » سخنرانى در جمع فرهنگيان و دانش‌آموزان قم (رهنمودهايى به جوانان)
45:29
۵۷/۱۲/۱۶ » سخنرانى در جمع پزشكان و پرستاران قم (دستاوردهاى انقلاب اسلامى)
45:29
۵۷/۱۲/۱۶ » سخنرانى در جمع پزشكان و پرستاران قم (تلاش براى ايجاد تمدن الهى)
45:29
۵۷/۱۲/۱۶ » سخنرانى در جمع نمايندگان مجلس قطر (توطئه اجانب، تفرقه بين مسلمين)
45:29
۵۷/۱۲/۱۳ » سخنرانى در جمع بانوان قم (زن از ديدگاه اسلام)
45:29
۵۷/۱۲/۱۱ » سخنرانى در جمع ابو الاعلى مودودى و همراهان (توطئه در تضعيف اسلام)
45:29
۵۷/۱۲/۱۱ » سخنرانى در جمع روحانيون و ايرانيان مقيم امارات (جنايات شاه)
45:29
۵۷/۱۲/۱۱ » سخنرانى در جمع علما و اقشار مختلف مردم (ريشه اختلافات داخلى)
45:29
۵۷/۱۲/۱۰ » سخنرانى در جمع مردم (نتايج مبارزات ملت- تأكيد بر «جمهورى اسلامى»)
45:29
۵۷/۱۲/۰۷ » بيانات با نمايندگان خليفه‌گرى ارامنه (اسلام و حقوق اقليتها)
45:29
۵۷/۱۲/۰۷ » سخنرانى در جمع روحانيون غرب تهران (سازندگى كشور)
45:29
۵۷/۱۲/۰۷ » سخنرانى در جمع اعضاى جامعه معلولين ايران (معيار انسانيت)
45:29
۵۷/۱۲/۰۷ » سخنرانى در جمع روحانيون كردستان (سازندگى ايران)
45:29
۵۷/۱۲/۰۷ » سخنرانى در جمع وكلاى دادگسترى (توطئه‌هاى استعمار عليه اسلام)
45:29
۵۷/۱۲/۰۶ » سخنرانى در جمع روحانيون سيستان و بلوچستان (ساختن ايران با اتحاد)
45:29
۵۷/۱۲/۰۵ » سخنرانى در جمع هيأتى از اتحاد جماهير شوروى (رابطه با دولتها)
45:29
۵۷/۱۱/۳۰ » سخنرانى در جمع معلمان (رد رژيم سلطنتى- لزوم تربيت اسلامى)
45:29
۵۷/۱۱/۳۰ » پيام راديو- تلويزيونى به مسئولان آموزش و پرورش (تغيير نظام آموزشى)
45:29
۵۷/۱۱/۲۹ » سخنرانى در جمع نمايندگان انجمن زرتشتيان (رفتار اسلام با اقليتها)
45:29
۵۷/۱۱/۲۹ » سخنرانى در جمع نويسندگان (تفرقه بين روحانيون و روشنفكران)
45:29
۵۷/۱۱/۲۸ » گفتگو با ياسر عرفات (پيروزى انقلاب اسلامى و وضعيت فلسطين)
45:29
۵۷/۱۱/۲۸ » سخنرانى در جمع گروه پژوهشهاى ملى و اجتماعى (اراده الهى و وحدت ملى)
45:29
۵۷/۱۱/۲۷ » گفتگو با جمعى از دانشگاهيان پيرامون دولت موقت و ارتش‌
45:29
۵۷/۱۱/۲۰ » سخنرانى در جمع پزشكان (پيروزى در وحدت همه قشرها)
45:29
۵۷/۱۱/۲۰ » سخنرانى در جمع نمايندگان شوراى هماهنگى اعتصابات (سازندگى كشور)
45:29
۵۷/۱۱/۱۹ » سخنرانى در جمع طبقات مختلف مردم (پشتيبانى از دولت موقت)
45:29
۵۷/۱۱/۱۹ » سخنرانى در جمع اعضاى انجمن اسلامى پزشكان و معلمان (محسّنات نهضت)
45:29
۵۷/۱۱/۱۹ » سخنرانى در جمع همافران (سربازان طاغوت در خدمت اسلام)
45:29
۵۷/۱۱/۱۸ » سخنرانى در جمع وكلاى دادگسترى (ترفند استعمارگران)
45:29
۵۷/۱۱/۱۷ » سخنرانى در جمع طبقات مختلف مردم (خرابيهاى رژيم شاه)
45:29
۵۷/۱۱/۱۷ » سخنرانى در جمع طلاب و كاركنان شركت نفت (وحدت كلمه)
45:29
۵۷/۱۱/۱۷ » سخنرانى در جمع صادركنندگان خشكبار (كارنامه حكومت پهلوى)
45:29
۵۷/۱۱/۱۷ » سخنرانى در جمع پرسنل نيروى دريايى (استقلال ارتش)
45:29
۵۷/۱۱/۱۶ » سخنرانى در جمع روحانيون و پرسنل نظامى (تبعيت از دولت موقت)
45:29
۵۷/۱۱/۱۶ » سخنرانى در جمع علماى خوزستان (وحدت كلمه، رمز پيروزى)
45:29
۵۷/۱۱/۱۶ » سخنرانى در جمع خبرنگاران (آرمان ملت ايران- مخالفت با رژيم)
45:29
۵۷/۱۱/۱۶ » سخنرانی در جمع نمایندگان مستعفی مجلس شورای ملی (قراردادهای غیر قانونی)
45:29
۵۷/۱۱/۱۴ » سخنرانى در جمع روحانيون (نقش روحانيت در پيروزى انقلاب)
45:29
۵۷/۱۱/۱۳ » سخنرانى در مدرسه علوى (لزوم ادامه مبارزه تا سقوط رژيم)
45:29
۵۷/۱۱/۱۲ » سخنرانى در جمع اعضاى كميته استقبال (دستاوردهاى انقلاب- شعار مليت)
45:29
۵۷/۱۱/۱۲ » سخنرانى در بهشت زهرا (غير قانونى بودن مجلس و رژيم)
45:29
۵۷/۱۱/۱۲ » سخنرانى در فرودگاه مهرآباد (بيان چگونگى جريان انقلاب)
45:29
۵۷/۱۱/۰۸ » سخنرانى در جمع ايرانيان مقيم خارج (پيوستن ارتش به ملت، اندرز و اتمام حجت)
45:29
۵۷/۱۱/۰۴ » سخنرانى در جمع كاركنان اقامتگاه امام (لزوم نظارت مردم بر امور جارى كشور)
45:29
۵۷/۱۱/۰۱ » سخنرانى در جمع ايرانيان مقيم خارج درباره رمز پيروزى انقلاب‌
45:29
۵۷/۱۰/۲۴ » سخنرانى در جمع ايرانيان مقيم خارج (حمايت امريكا از بختيار و نقش ارتش)
45:29
۵۷/۱۰/۱۷ » سخنرانى در جمع ايرانيان مقيم خارج درباره تبليغات فريبكارانه مطبوعات غرب‌
45:29
۵۷/۱۰/۱۰ » سخنرانى در جمع ايرانيان مقيم خارج (عدم صلاحيت پهلوى براى حكومت)
45:29
۵۷/۱۰/۰۳ » سخنرانى در جمع ايرانيان مقيم خارج درباره ضرورت حفظ وحدت‌
45:29
۵۷/۱۰/۰۱ » سخنرانى در جمع ايرانيان مقيم خارج (كمك به سربازان فرارى و اعتصاب كنندگان)
45:29
۵۷/۰۹/۲۵ » سخنرانى در جمع ايرانيان مقيم خارج (منطق كارتر و لزوم اعتصاب كاركنان شركت نفت)
45:29
۵۷/۰۹/۲۰ » سخنرانى در جمع ايرانيان مقيم خارج درباره رعايت قانون توسط مسلمانان‌
45:29
۵۷/۰۹/۲۰ » سخنرانى در جمع ايرانيان مقيم خارج درباره تظاهرات تاسوعا و عاشورا
45:29
۵۷/۰۹/۱۸ » سخنرانى در جمع ايرانيان مقيم خارج درباره تكليف بودن قيام بر عليه سلطان جائر
45:29
۵۷/۰۹/۱۱ » سخنرانى در جمع ايرانيان مقيم خارج (قيام براى خدا پيروز است)
45:29
۵۷/۰۹/۰۵ » سخنرانى در جمع ايرانيان مقيم خارج درباره اوضاع ايران بعد از سرنگونى شاه‌
45:29
۵۷/۰۹/۰۵ » سخنرانى در جمع دانشجويان ايرانى مقيم خارج (نتايج سلطه رژيم پهلوى)
45:29
۵۷/۰۹/۰۴ » سخنرانى در جمع ايرانيان مقيم خارج درباره ابعاد جنايات و خيانتهاى شاه‌
45:29
۵۷/۰۹/۰۴ » سخنرانى در جمع ايرانيان مقيم خارج درباره مقابله با تبليغات و تهديد امريكا
45:29
۵۷/۰۹/۰۳ » سخنرانى در جمع ايرانيان مقيم خارج درباره قيام همگانى براى آزادى‌
45:29
۵۷/۰۹/۰۲ » سخنرانى در جمع ايرانيان مقيم خارج درباره فريبكارى شاه در اظهار توبه‌
45:29
۵۷/۰۸/۳۰ » سخنرانى در جمع دانشجويان مقيم خارج درباره غير قانونى بودن سلطنت پهلوى‌
45:29
۵۷/۰۸/۲۹ » سخنرانى در جمع ايرانيان مقيم خارج درباره تبيين انگيزه‌ها و اهداف قيام در جمع ايرانيان مقيم خارج درباره الهى بودن قيام ملت ايران‌
45:29
۵۷/۰۸/۲۸ » سخنرانى در جمع ايرانيان مقيم خارج درباره الهى بودن قيام ملت ايران‌
45:29
۵۷/۰۸/۲۸ » سخنرانى در جمع ايرانيان مقيم خارج (حكومت على (ع) الگوى حكومتها)
45:29
۵۷/۰۸/۲۷ » سخنرانى در جمع ايرانيان مقيم خارج درباره وجوب مبارزه با حكومتهاى ظالم‌
45:29
۵۷/۰۸/۲۶ » سخنرانى در جمع ايرانيان مقيم خارج درباره نظام سلطنتى و مطرود بودن آن‌
45:29
۵۷/۰۸/۲۴ » سخنرانى در جمع ايرانيان مقيم خارج (لزوم تشكيل حكومت اسلامى)
45:29
۵۷/۰۸/۲۲ » سخنرانى در جمع ايرانيان مقيم خارج (معرّفى سه اصل بنيادين انقلاب)
45:29
۵۷/۰۸/۲۱ » سخنرانى در جمع دانشجويان مقيم خارج (كاپيتولاسيون- نفت)
45:29
۵۷/۰۸/۲۱ » سخنرانى در جمع ايرانيان مقيم خارج (حكومت اسلامى مناسبترين حكومت)
45:29
۵۷/۰۸/۲۰ » سخنرانى در جمع ايرانيان مقيم خارج درباره ابعاد سياسى و عبادىِ اسلام‌
45:29
۵۷/۰۸/۱۸ » سخنرانى در جمع ايرانيان مقيم خارج (شاه، مجرم واقعى است)
45:29
۵۷/۰۸/۱۸ » سخنرانى در جمع جوانان فرانسوى (اسلام جوابگوى نيازهاى بشرى)
45:29
۵۷/۰۸/۱۷ » سخنرانى در جمع ايرانيان مقيم خارج درباره وضعيت عمومى ايران‌
45:29
۵۷/۰۸/۱۶ » سخنرانى در جمع ايرانيان مقيم خارج (علما و رجال سياسى در دوران پهلوى)
45:29
۵۷/۰۸/۱۵ » سخنرانى در جمع ايرانيان مقيم خارج درباره فريبكارى شاه براى بقاى خويش‌
45:29
۵۷/۰۸/۱۴ » سخنرانى در جمع ايرانيان مقيم خارج درباره حياتبخش بودن آيين اسلام‌
45:29
۵۷/۰۸/۱۳ » سخنرانى در جمع ايرانيان مقيم خارج (ضرورت مقابله با دسيسه‌هاى رژيم)
45:29
۵۷/۰۸/۱۲ » سخنرانى در جمع ايرانيان مقيم خارج (پيشرفت نهضت)
45:29
۵۷/۰۸/۰۷ » سخنرانى در جمع ايرانيان مقيم خارج درباره غير قانونى بودن رژيم پهلوى‌
45:29
۵۷/۰۸/۰۷ » سخنرانى در جمع ايرانيان مقيم خارج درباره استقلال و آزادى‌
45:29
۵۷/۰۸/۰۶ » سخنرانى در جمع ايرانيان مقيم خارج (آفت بى‌توجهى به معنويات در تداوم راه)
45:29
۵۷/۰۸/۰۶ » سخنرانى در جمع ايرانيان مقيم خارج درباره ويژگيهاى حكومت اسلامى‌
45:29
۵۷/۰۸/۰۴ » سخنرانى در جمع ايرانيان مقيم خارج (عامل اصلى در جنايات)
45:29
۵۷/۰۸/۰۳ » سخنرانى در جمع ايرانيان مقيم خارج (شهادت در راه خدا، سيره انبيا است)
45:29
۵۷/۰۷/۲۹ » سخنرانى سخنرانى در جمع ايرانيان مقيم خارج درباره دخالت همه جانبه امريكا در ايران‌
45:29
۵۷/۰۷/۲۳ » سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم پاریس درباره توطئه بر علیه اسلام و روحانیت‌
45:29
۵۷/۰۷/۲۲ » سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم پاریس درباره ابعاد انسان‌ساز مکتب اسلام‌
45:29
۵۷/۰۷/۲۱ » سخنرانی در جمع دانشجویان درباره اوضاع ایران و اصلاحات امریکایی شاه‌
45:29
۵۷/۰۷/۱۹ » سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم پاریس درباره جنایات شاه و اهداف انقلاب‌
45:29
۵۷/۰۷/۱۷ » سخنرانی در جمع دانشجویان و منشا مفاسد دانستن رژیم‌
45:29
۵۷/۰۳/۱۰ » سخنرانى در جمع روحانيون و طلاب درباره تكليف شرعى بودن قيام بر ضد شاه‌
45:29
۵۷/۰۲/۲۳ » سخنرانى در جمع روحانيون و طلاب درباره اوضاع ايران و رهنمود به انقلابيون‌
45:29
بیانات صوتی امام خمینی سال 1358