صوت
 
کلیدواژه:
  • رضاشاه از نیمه‌ی دوم سلطنتش با آلمان‌ها روابط خوبی برقرار کرده بود. روزنامه های آلمانی هم از شاه ایران تعریف و تمجید می‌کردند و او را شبیه هیتلر معرفی می‌کردند. تمایل رضاشاه به آلمان ها زمینه ساز حمله روس و انگلیس به ایران شد و در نهایت با حضور آن ها در ایران رضاشاه از سلطنت برکنار شد و پسرش محمدرضا پهلوی جای او را گرفت. ر.ک. دایره‌المعارف مصوّر تاریخ زندگی امام خمینی، جعفر شیرعلی‌نیا، نشر سایان، صفحه 35.
لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: