۶۷/۰۶/۰۷ » سخنرانى در جمع اعضاى هيأت دولت (آمادگى همه جانبه در امر دفاع و بازسازى)
45:29
۶۷/۰۲/۲۶ » سخنرانى در جمع مسئولان نظام اسلامى در روز عيد سعيد فطر (حفظ وحدت)
45:29
۶۷/۰۱/۱۳ » سخنرانى در جمع مسئولان و كاركنان وزارت پست (برداشتهاى مختلف از انتظار فرج)
45:29
بیانات صوتی امام خمینی سال 1343