۶۷/۰۶/۰۷ » سخنرانى در جمع اعضاى هيأت دولت (آمادگى همه جانبه در امر دفاع و بازسازى)
09:10
۶۷/۰۲/۲۶ » سخنرانى در جمع مسئولان نظام اسلامى در روز عيد سعيد فطر (حفظ وحدت)
20:55
۶۷/۰۱/۱۳ » سخنرانى در جمع مسئولان و كاركنان وزارت پست (برداشتهاى مختلف از انتظار فرج)
14:05
بیانات صوتی امام خمینی سال 1343