۶۸/۰۱/۰۱ » آخرین پیام نوروزی (رادیو تلویزیونی) به ملت ایران‌
03:29
بیانات صوتی امام خمینی سال 1343