شناسه مطلب صحیفه
عنوان:   
تاریخ:   
مکان:   
نجف
موضوع:   
خانوادگی، احوال‌پرسی از بستگان
مخاطب:   
مصطفوی، فریده
شناسه ارجاع:   
جلد ۲ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۴۵۴
بسمه تعالی‌
2 تقویمی شعبان 92
فریده عزیزه‌ام «1»
از قراری که خانم «2» نوشته بودند ایشان برای خاطر شما خیال مشهد دارند. و از قراری که شما در همان تاریخ نوشته‌اید، ایشان تهران و شما قم هستید. از نوشته خانم که «فریده چون دلتنگ هستند می‌خواهم ببرمش مشهد» به قدری نگران شدم که خدا می‌داند. بحمد الله کاغذ امروز قدری موجب رفع آن شد. بزودی از حال خودتان و اینکه مسئله نگرانی شما چه بوده، کسالت داشتید یا چیز دیگر، بنویسید. خداوند عالَم، شما نور چشمان عزیز را برای من حفظ کند. خدمت جناب آقای اعرابی «3» و فرشته محترمه سلام می‌رساند. من هر وقت حرم مشرف شوم به همه شماها دعا و از طرف همه سلام عرض می‌کنم. و السلام علیکم.
پدرت‌
قبل از نیمه رجب مرقومی از شما رسید و جواب دادم. جواب مرقوم خانم را هم پس از نیمه داده‌ام؛ امید است رسیده باشد.
[روی پاکت:] به فریده عزیزه برسد. اقلیما «4» سلام می‌رساند.
سایت جامع امام خمینی رحمة الله علیه