شناسه مطلب صحیفه
نمایش نسخه چاپی

نامه به خانم فریده مصطفوی (خانوادگی)

نجف
خانوادگی، احوال‌پرسی از بستگان
مصطفوی، فریده
جلد ۲ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۴۵۴
بسمه تعالی‌
2 تقویمی شعبان 92
فریده عزیزه‌ام «1»
از قراری که خانم «2» نوشته بودند ایشان برای خاطر شما خیال مشهد دارند. و از قراری که شما در همان تاریخ نوشته‌اید، ایشان تهران و شما قم هستید. از نوشته خانم که «فریده چون دلتنگ هستند می‌خواهم ببرمش مشهد» به قدری نگران شدم که خدا می‌داند. بحمد الله کاغذ امروز قدری موجب رفع آن شد. بزودی از حال خودتان و اینکه مسئله نگرانی شما چه بوده، کسالت داشتید یا چیز دیگر، بنویسید. خداوند عالَم، شما نور چشمان عزیز را برای من حفظ کند. خدمت جناب آقای اعرابی «3» و فرشته محترمه سلام می‌رساند. من هر وقت حرم مشرف شوم به همه شماها دعا و از طرف همه سلام عرض می‌کنم. و السلام علیکم.
پدرت‌
قبل از نیمه رجب مرقومی از شما رسید و جواب دادم. جواب مرقوم خانم را هم پس از نیمه داده‌ام؛ امید است رسیده باشد.
[روی پاکت:] به فریده عزیزه برسد. اقلیما «4» سلام می‌رساند.
«۱»- دختر امام خمینی.«۲»- همسر امام خمینی در این زمان برای دیدار از فرزندان و بستگانش در ایران بوده است.«۳»- آقای محمد حسن اعرابی، داماد امام خمینی.«۴»- مستخدم بیت امام خمینی.


امام خمینی (ره)؛ 20 شهریور 1351
 

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: