شناسه مطلب صحیفه
نمایش نسخه چاپی

بیانات در جمع اصناف و طلّاب قم (انجمن‌های ایالتی و ولایتی)

قم
ضرورت پایداری مردم تا رفع غائله انجمنهای ایالتی و ولایتی
اصناف و هیاتهای تهران، طلاب و مردم قم‌
جلد ۱ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۹۳

توضیح تاریخی

  • لایحه انجمن‏های ایالتی و ولایتی در دولت اسداللّه علم در تاریخ 16مهر1341 تصویب شد؛ به موجب این لایحه، شرط اسلام و سوگند به قرآن از شرایط انتخاب شوندگان حذف شده بود و به زنان حق رای داده می‏شد. با آگاه شدن علما از این مصوبه، مخالفت‏های صریحی از جانب آنان به ویژه امام اعلام شد و خواهان الغای سریع این مصوبه شدند. رژیم در ابتدا قصد مقاومت در برابر جریان‏های مخالف داشت امّا زمانی که رژیم، استواری روحانیت و مردم را دید و علائم قیام عمومی را مشاهده کرد، در دهم آذر همان سال(1341)، با تصویب هیات دولت اعلام کرد که تصویب‏نامه مذکور قابل اجرا نیست. ر.ک. سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی، www.irdc.ir

[بسم الله الرحمن الرحیم‌]

ضرورت پایداری مردم‌

... شما بیش از پیش در کار خودتان مستقیم باشید و پایداری نمایید. ما هم ثابت هستیم. خطری که متوجه دین شده است، قابل اغماض نیست و لذا به تمام معنی بایستی مسلمانها جدیت نمایند تا این غائله رفع شود.امام خمینی (ره)؛ 02 آذر 1341
 

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: