شناسه مطلب صحیفه
نمایش نسخه چاپی

تلگراف تشکر از آقای سید احمد خوانساری (تبریک بازگشت امام به قم)

قم
پیام تشکر
خوانساری، سید احمد
جلد ۱ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۲۶۶

توضیح تاریخی

  • به دنبال سخنرانی امام در 13خرداد 1342، عوامل رژیم ایشان را دستگیر کردند. در حالی‌که 11 مرداد رسانه‌ها از آزادی امام خبر دادند اما ایشان را از زندان به یک منزل انتقال دادند تا تحت نظر و مراقبت ماموران قرار داشته باشند. موج خشم و اعتراض مردم و روحانیون ادامه یافت تا اینکه رژیم مجبور شد ایشان را در تاریخ 15 فروردین 1343 آزاد کند. ر.ک. سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی، www.irdc.ir

حضرت آیت الله آقای خوانساری- دامت برکاته- تهران‌
از مساعی جمیله حضرت عالی متشکر. توفیق حضرات علما و مراجع عظام را در احقاق حق و ابطال باطل از خداوند تعالی خواستار است.
خمینی‌

«۱»- نامه در تاریخ ۲۲ یا ۲۳ فروردین ماه ۱۳۴۳ پس از آزادی امام خمینی از زندان مخابره شده است. در پرونده ساواک جمله« رونوشت برابر اصل است» همراه مُهر ساواک در ذیل آن دیده می‏شود.


امام خمینی (ره)؛ 01 فروردین 1343
 

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: