شناسه مطلب صحیفه
نمایش نسخه چاپی

تلگراف[به آقای علامه]

قم
پاسخ پیام تبریک به مناسبت آزادی امام خمینی از زندان و بازگشت به قم
علامه
جلد ۲۱ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۵۱۰

توضیح تاریخی

  • به دنبال سخنرانی امام در 13خرداد 1342، عوامل رژیم ایشان را دستگیر کردند. در حالی‌که 11 مرداد رسانه‌ها از آزادی امام خبر دادند اما ایشان را از زندان به یک منزل انتقال دادند تا تحت نظر و مراقبت ماموران قرار داشته باشند. موج خشم و اعتراض مردم و روحانیون ادامه یافت تا اینکه رژیم مجبور شد ایشان را در تاریخ 15 فروردین 1343 آزاد کند. ر.ک. سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی، www.irdc.ir

سمنان 355- 19/ 1/ 43
حضرت آیت‌الله آقای علامه- دامت برکاته‌
از مراحم کامله متشکر، توفیق علمای اعلام را در اعلای کلمه حق از خداوند تعالی خواستار است.
خمینی‌امام خمینی (ره)؛ 19 فروردین 1343
 

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: