شناسه مطلب صحیفه
نمایش نسخه چاپی

نامه به آقای سید احمد خمینی (نحوه پرداخت وجه روزه و نماز)

نجف
نحوه پرداخت وجه روزه و نماز
خمینی، سید احمد
جلد ۲ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۴۴۰
بسمه تعالی‌
احمد عزیزم‌
ان شاء الله تعالی با سلامت و سعادت قرین باشید. ماها بحمد الله تعالی مزاجاً سلامت هستیم. از شما امید دعای خیر دارم. در موضوع وجه برای روزه و نماز «1» به همان نحو سابق بدهید بهتر است. در صورتی که قبول نکرد طور دیگر عمل شود. به آقا شیخ هم بگویید به دیگران بگوید. از سلامت خودتان مطلعم کنید. به همه دخترها و خانم خودتان سلام برسانید. حسن «2» را می‌بوسم.
پدرت‌
«۱»- آقای سید احمد خمینی در این باره چنین مرقوم داشته‏اند:« در آن زمان وجوهی که برای نماز و روزه از طرف مردم به دفتر امام در نجف و قم می‏رسید به اندازه‏ای بود که دیگر کسانی که این کار را می‏پذیرفتند، منصرف شده بودند؛ حضرت امام نوشته‏اند به همان مقدار بدهید، اگر قبول نکردند زیاد کنید».«۲»- آقای سید حسن خمینی، نوه امام خمینی.


امام خمینی (ره)؛ 01 فروردین 1351
 

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: