شناسه مطلب صحیفه
نمایش نسخه چاپی

نامه به آقای سید احمد خمینی (رسیدگی به نزدیکان و مبارزان)

نجف
رسیدگی به نزدیکان و مبارزان
خمینی، سید احمد
جلد ۲ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۴۴۱
بسمه تعالی‌
احمد عزیزم‌
ان شاء الله تعالی موفق و موید باشید. ماها بحمد الله تعالی سلامت هستیم. راجع به آقای حاج شیخ محمد حسین بروجردی «1» از حضرات آقای عمّ محترم «2» ماهی پانصد بگیرید و با احترام به ایشان بدهید. از قرار مسموع آقای آقا شیخ صادق خلخالی وضع ایشان خوب نیست. به آقا «3»- دامت برکاته- تذکر دهید: ایشان از فضلای حوزه‌اند، به ایشان رسیدگی شود.
از سلامت خودتان و حضرت آقا «4» مطلعم نمایید. مرقوم اخیر ایشان را امروز زیارت کردم؛ ان شاء الله جواب می‌دهم. سایر مرقومات جواب داده شده است- ظاهراً. به خواهرها و خانم خودتان «5» سلام برسانید. و السلام علیکم.
پدر
«۱»- از دوستان امام.«۲»- آقای سید مرتضی پسندیده.«۳»- آقای سید مرتضی پسندیده.«۴»- آقای سید مرتضی پسندیده.«۵»- خانم فاطمه طباطبایی، همسر آقای سید احمد خمینی.


امام خمینی (ره)؛ 01 فروردین 1351
 

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: