شناسه مطلب صحیفه
نمایش نسخه چاپی

نامه به خانم فریده مصطفوی (خانوادگی)

نجف اشرف
خانوادگی، شهریه یکی از طلاب
مصطفوی، فریده «1»
جلد ۲ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۵۰۳
بسمه تعالی‌
13 صفر
فریده عزیزم‌
مرقوم شریف واصل، از سلامت وجود عزیزت خوشوقت هستم. سلامت و سعادت همه شماها را از خداوند تعالی خواهانم. ماها بحمد الله تعالی مزاجاً سلامت هستیم. خدمت جناب آقای اعرابی و فرشته خانم عزیزم سلام برسانید. امید دعای خیر از همه دارم.
یک مطلب است که باید به احمد بگویید؛ البته فراموش نمی‌کنید بگویید: آقای آقا محسن پسر آقای آقا شیخ حبیب الله اراکی مدتی است آمده است قم و از شما شهریه ندارد؛ چون پدر محترمش مراجعه نموده است به من، مقتضی است شهریه به او بدهید. از قرار مذکور شخص خوبی است و محصل است. و السلام علیکِ و رحمه الله.
پدرت‌
«۱»- دختر امام خمینی.


امام خمینی (ره)؛ 01 فروردین 1352
 

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: