شناسه مطلب صحیفه
نمایش نسخه چاپی

پیام به اقشار مردم (جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی)

نجف
جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی
بیدار شوید و خفتگان را بیدار کنید
روحانیون، دانشگاهیان، بازاریان، دهقانان و سایر طبقات
جلد ۲ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۴۹۱

19 صفر المظفر 93 بسمه تعالی‌
آقای منتظر و منتظرها- ایّدهم الله تعالی‌
به دوستان عزیزم، طبقه جوان روحانی، دانشگاهی، بازاری، دهقان و سایر طبقات پس از ابلاغ سلام تذکر دهید نیروهایی که خداوند تعالی به شما عطا فرموده در راه رضای او صرف کنید. شما اکنون دارای نیروی عظیم جوانی هستید؛ نیرویی که می‌توانید اسلام و میهن خود را به اوج عظمت و سرفرازی رسانید و دست جنایتکاران را از ممالک اسلام و کشور خود قطع کنید؛ نیرویی که اگر در راه حق صرف شود ابدیت دارد و به قدرت لا یزال می‌پیوندد و اگر در بیهوده و شهوات هدر رود، در این عالمْ ذلت و بردگی و در آن عالمْ عقوبت و شرمساری ببارآورد. بیدار شوید و خفتگان را بیدار کنید! زنده شوید و مردگان را حیات بخشید و در تحت پرچم توحید برای در هم پیچیدن دفتر استعمار سرخ و سیاه و خودفروختگان بی‌ارزش فداکاری کنید! این نفتخواران بی‌شرف و عمال بی‌حیثیت آنها را از کشورهای اسلامی بیرون ریزید همانند زباله‌ها. از جشنهای پایان ناپذیر آنها که در حقیقت چراغهایی است که در گورستان می‌افروزند دوری نمایید. امید است شما عزیزان من جشن مرگ استعمار و عمال آن را بزودی بگیرید؛ اگر ما پیران نبینیم شما جوانها ببینید. از نیروی لا یزال، وحدت نیروی عظیم مسلمین را خواستارم. سلام و تحیت من به جوانان مسلمین و عزیزان کشور امیر المومنین- علیه الصلاه و السلام.
روح الله الموسوی الخمینی‌امام خمینی (ره)؛ 05 فروردین 1352

جمله طلایی

فراز طلایی

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: