شناسه مطلب صحیفه
نمایش نسخه چاپی

نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)

نجف
خانوادگی
خمینی، سید احمد
جلد ۳ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۴۳
بسمه تعالی‌
26 شعبان 94
احمد عزیزم‌
از خداوند تعالی سلامت شما و خانواده محترمه و حسن عزیزم «1» را خواستارم. ماها بحمد الله سلامت هستیم. چیزی که موجب تصدیع است: آقا «2» به مادرتان فرموده بودند سیصد تومان به وسیله آقا سید حسن برای نماز و روزه داده‌ایم؛ تا کنون چنین وجهی نرسیده است و ظاهراً اشتباه از مادر است. سابقاً یک دویست تومان وسیله ایشان و یک صد تومان وسیله آقای گارسچی «3» برای نماز و روزه «4» رسیده است لکن این دو فقره از چندین ماه پیش از این است. مطلب را به من زودتر بنویسید که از اشتباه بیرون بیایم. حضور حضرت آقا سلام برسانید. و السلام.
پدرت‌
«۱»- آقای سید حسن خمینی.«۲»- آقای سید مرتضی پسندیده.«۳»- وکیل امام خمینی در بازار تهران.«۴»- یادگار امام در این باره مرقوم داشته است:« کلمات نماز و روزه پوشش است».


امام خمینی (ره)؛ 23 شهریور 1353
 

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: