شناسه مطلب صحیفه
نمایش نسخه چاپی

نامه به خانم فریده مصطفوی (خانوادگی)

نجف
خانوادگی
مصطفوی، فریده
جلد ۳ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۸۴
بسمه تعالی‌
8 ربیع الثانی‌
دخترم، عزیزم‌
ان شاء الله با سلامت و سعادت بسر برید. ماها بحمد الله خوب هستیم. امید است در این آخر عمر، شماها را یک مرتبه دیگر ببینم. خدمت جناب آقای اعرابی «1» و فرشته «2» عزیزم سلام برسانید و از حالات خودتان مطلعم کنید.
کاغذهای جوف را به آقای عمو «3» بدهید.
«۱»- آقای محمد حسن اعرابی، داماد امام خمینی.«۲»- نوه دختری امام خمینی، دختر فریده خانم و آقای اعرابی.«۳»- آقای سید مرتضی پسندیده.


امام خمینی (ره)؛ 31 فروردین 1354
 

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: