شناسه مطلب صحیفه
نمایش نسخه چاپی

نامه به آقای سید احمد خمینی (خانوادگی)

نجف
خانوادگی
خمینی، سید احمد
جلد ۳ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۱۱۷
بسمه تعالی‌
13 شهر شوال 95
احمد عزیزم‌
مرقوم شریف واصل، سلامت و سعادت خود و بستگانت را از خداوند تعالی خواستار است. ماها بحمد الله تعالی نسبتاً سلامت، و با عوارض پیری می‌گذرانم. راجع به چیزی که نوشته بودم مربوط به ... «1» ظاهراً طریق سابق بهتر باشد؛ حتی الامکان به همان نحو عمل کنید؛ به آقا شیخ «2» هم بگویید به دیگران بگوید. از سلامت خودتان مطلعم کنید. به خواهرها و خانم خودتان سلام برسانید. حسن «3» را می‌بوسم؛ از خداوند سلامتش [را] می‌خواهم. و السلام علیکم.
پدرت‌
«۱»- خوانده نشد.«۲»- آقای محمد صادق تهرانی، وکیل تام الاختیار امام خمینی.«۳»- آقای سید حسن خمینی، نوه امام خمینی.


امام خمینی (ره)؛ 27 مهر 1354
 

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: