شناسه مطلب صحیفه
نمایش نسخه چاپی

نامه به آقای حسین نوری همدانی درباره ویژگیهای اعضای شورای انقلاب اسلامی‌

پاریس، نوفل لوشاتو
ویژگیهای اعضای شورای انقلاب اسلامی
نوری همدانی، حسین
جلد ۵ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۱۵۱
بسمه تعالی‌
محرّم الحرام 99
پس از اهدای سلام و تحیت، ما احتیاج به رجالی متدین و قابل اعتماد داریم که در عضویت شورایی- پس از سقوط رژیم- شرکت کنند و دارای شرایطی باشند علاوه بر تدین و علاقه به اسلام:
1- نداشتن افکار مکاتب انحرافی بلکه عدم تمایل به آن مکاتب؛ فقط افکار اسلامی داشته باشند.
2- لیاقت اداره یک وزارتخانه داشته باشند؛ یعنی مطلع و مدیر باشند.
3- معروف به ملیت و خوشنام باشند.
4- در دولتهای فاسد و مجلسیْن معروف به فساد، عضویت نداشته باشند.
5- از سرمایه داران و معروف به سرمایه داری نباشند.
6- از طبقه روحانیون نباشند.
با اسرع اوقات در مجمعی از رفقای با اطلاعِ روشن، در قم مطلب را طرح و بی‌درنگ کوشش کنید در پیدا کردن چنین اشخاصی؛ حد اقل ده نفر را تعیین- و لو به کمک از مطلعین بلاد دیگر- و به این جانب معرفی نمایید؛ با تصدیقِ واجدیت شرایط و امضای آن. این مطلب به تهران هم تذکر داده شده است. و السلام علیکم.


امام خمینی (ره)؛ 01 آذر 1357
 

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: