شناسه مطلب صحیفه
نمایش نسخه چاپی

مصاحبه با مجله محلی «لُ اکُو» درباره دمکراسی در اسلام‌

پاریس، نوفل لوشاتو
دموکراسی در اسلام
جلد ۵ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۴۶۸

مصاحبه‌کننده: خبرنگار فرانسوی مجله محلی «لُ اکُو»
سوال: [حضرت آیت الله، در پیامهای قبلی خودتان اظهار فرموده بودید که جمهوری اسلامی، دموکراتیک خواهد بود و هر کسی آزاد خواهد بود. آیا صحبت کردن از دموکراسی در رژیمی که فقط بر مبنای یک مرام و یک مذهب یعنی اسلام باشد ممکن است؟ در چنین رژیمی سرنوشت غیر مسلمانان و غیر معتقدین به مذهب چه خواهد بود؟]
جواب: در اسلام، دموکراسی مندرج است و مردم آزادند در اسلام، هم در بیان عقاید و هم در اعمال، مادامی که توطئه در کار نباشد و مسائلی را عنوان نکنند که نسل ایران را منحرف کنند.
[آیا حضرت آیت الله در روابط ایران با دُوَل خارجی خصوصاً با فرانسه تجدید نظر خواهید نمود؟]
- روابط ما بر احترام متقابل است و محفوظ خواهد ماند. با فرانسه هم مثل سایر کشورها عمل می‌کنیم.امام خمینی (ره)؛ 25 دی 1357

فراز طلایی

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: