مطلب مرتبط

ایران از خود شماستایران از خود شماست
شناسه مطلب صحیفه
نمایش نسخه چاپی

سخنرانی در جمع پرسنل نیروی هوایی (مبارزه با رژیم شاه)

قم
لزوم مبارزه با ریشه‌های فاسد رژیم شاه
جمعی از پرسنل نیروی هوایی‌
جلد ۶ صحیفه امام خمینی (ره)، از صفحه ۴۸۵ تا صفحه ۴۸۶

بسم الله الرحمن الرحیم‌

حاصل نشدن پیروزی نهایی‌

من از همه ملت ایران، و خصوصْ شما درجه داران و سربازان نیروی هوایی، تشکر می‌کنم و سعادت و سلامت همه را از خداوند تبارک و تعالی مسالت می‌کنم.
ما باید این واقعیت را ادراک و لمس کنیم که ما [هنوز] پیروز نشدیم ... تا پیروزی نهایی راه زیادی داریم. اگر انسان خودش را پیروز ادراک کند ورشکست می‌شود؛ پیروزی سستی می‌آورد؛ لکن اگر انسان خودش را در بین راه ببیند و برای هدف نهایی در حرکت باشد، آن حرکتْ قوّت می‌آورد. ما در بین راه هستیم و البته پیروزی به این معنا که دست ستمکارها را از کشورمان خارج کردیم و خودمان الآن در کشورمان هستیم- به این معنا البته- حاصل است لکن آشفتگیهایی که الآن در مملکت هست، قشرهایی که مفسد هستند و در بین مردم مفسده می‌کنند، ریشه‌های فاسد رژیم، ریشه‌های فاسد اجانب، آنهایی که برای اجانب و در خدمت اجانب برای ملت ما زحمت و تَعَب «1» پیش می‌آورند، اینها هستند؛ و ما باید با تمام قوّت و قدرت در مقابل آنها ایستادگی کنیم و آنها را هم از مملکت خودمان برانیم.

کوشش ایرانی برای ایران‌

برادرهای من! توجه داشته باشید که ایران از خود شماست و ایرانی باید برای ایران زحمت بکشد. همه طبقات باید با هم دوست باشند. مثل سابق نیست که بین طبقات‌ جدایی باشد، بین نیروهای نظامی با مردم جدایی باشد، آنها با نظر بد به اینها نگاه کنند و اینها به نظر بد به آنها نگاه کنند. وقت آن است که همه نیروها خدایی و اسلامی باشد و خداوند حکومت کند در این ملت و با دست خداوند ما پیش برویم. شما همه با هم هم صدا و همزبان باشید و این آشفتگیهایی که الآن به دست اجانب و عمال آنها در اطراف مملکت ایجاد شده است، این آشفتگیها را با هم و با قدرت الهی از بین ببرید و تسلط پیدا کنید بر اوضاع. کشور از خودتان هست، ملت از خودتان هست، ارتش از خودتان هست؛ همه با هم هستید، برادر هستید. باید همه با هم به پیش بروید و این مملکت آشفته را نجات بدهید. از خداوند تبارک و تعالی سلامت و سعادت همه شما را خواستارم.

«۱»- سختی، مرارت.


امام خمینی (ره)؛ 17 فروردین 1358

جمله طلایی

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: