شناسه مطلب صحیفه
نمایش نسخه چاپی

اطلاعیه به اعضای دفتر و پاسداران بیت (لزوم بی‌طرفی)

تهران، شمیران، دربند
لزوم بیطرفی اعضای دفتر امام
اعضای دفتر و پاسداران بیت امام خمینی
جلد ۱۲ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۲۲۸

بسم الله الرحمن الرحیم‌
من اخطار می‌کنم که به تمام کسانی که در دفتر هستند و یا در دفتر و منزل این جانب می‌آیند که باید با کمال بیطرفی و بی‌نظری عمل کنند، و هیچ گفتار یا کرداری که از آن انتزاع طرفداری از اشخاص یا گروهها و مخالفت با اشخاص، یا گروهها گردد به جا نیاورند؛ و تخلف از این امر، مخالف شرع و مصلحت انقلاب اسلامی است. و کسانی که بخواهند تخلف کنند نباید در دفتر یا منزل این جانب بمانند. و نیز به پاسداران اطراف منزل اخطار می‌کنم که حق ندارند تعرض و خلاف آداب اسلامی با اشخاص از هر گروهی هستند، روحانیون معظم و شخصیتهای دولتی و انقلابی، رفتار کنند.
روح الله الموسوی الخمینی‌امام خمینی (ره)؛ 01 فروردین 1359

فراز طلایی

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: