شناسه مطلب صحیفه
نمایش نسخه چاپی

پیام تشکر به آقای شاذلی بن جدید (تبریک اولین سالگرد تاسیس جمهوری اسلامی)

تهران، شمیران، دربند
پاسخ پیام تبریک سالگرد تاسیس جمهوری اسلامی ایران
شاذلی بن جدید (رئیس جمهور الجزایر)
جلد ۱۲ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۲۳۱

بسم الله الرحمن الرحیم‌
حضرت آقای شاذلی بن جدید، رئیس جمهور کشور الجزایر
پیام تبریک آن حضرت به مناسبت سالگرد جمهوری اسلامی ایران واصل و موجب تشکر گردید. انقلاب عظیم ملت شریف و مبارز ایران، پیامد انقلابهای رهایی‌بخش و نهضتهای اصیل ملتهای مبارز جهان و بخصوص ملت برادر و قهرمان الجزایر بود که سبب شد تا بزرگترین قدرتهای شیطانی را از میان بردارند و امید است رهنمودی برای سایر ملل مستضعف و مسلمانان جهان بوده و بتوانند با همبستگی و اتحاد، سلطه همه استعمارگران و بخصوص شیطان بزرگ، امریکای جهانخوار را از سر ملتهای خود کوتاه نمایند.
17 فروردین ماه 59
روح الله الموسوی الخمینی‌امام خمینی (ره)؛ 17 فروردین 1359
 

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: