شناسه مطلب صحیفه

بسم الله الرحمن الرحیم‌
... قضات محترم دادگاههای کشور باید با جدیت به کار خودشان ادامه دهند و دقت نمایند برخوردها و احکام صادره بر وفق ضوابط شرعی و مقررات قانونی باشد. و در حفظ حقوق شرعی و قانونی مراجعین کمال احتیاط مراعات شود.امام خمینی (ره)؛ 20 دی 1362

دیدگاه ها

لیست مطالب جلد ۱۸ صحیفه امام
لیست مطالب سال ۱۳۶۲ صحیفه امام

برای مشاهده و عضویت در شبکه اجتماعی مورد نظر بر روی آیکن آن کلیک کنید.