شناسه مطلب صحیفه
نمایش نسخه چاپی

بیانات خطاب به رئیس دادگاه عالی قضات شرع (انطباق احکام قضایی با شرع)

تهران، جماران
لزوم انطباق احکام قضایی با ضوابط شرعی
کریمی، سید جعفر (رئیس دادگاه عالی قضات شرع)
جلد ۱۸ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۲۹۴

بسم الله الرحمن الرحیم‌
... قضات محترم دادگاههای کشور باید با جدیت به کار خودشان ادامه دهند و دقت نمایند برخوردها و احکام صادره بر وفق ضوابط شرعی و مقررات قانونی باشد. و در حفظ حقوق شرعی و قانونی مراجعین کمال احتیاط مراعات شود.امام خمینی (ره)؛ 20 دی 1362
 

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: