مطلب مرتبط

شورای نگهبان همیشه مورد تایید اینجانب استشورای نگهبان همیشه مورد تایید اینجانب است
شناسه مطلب صحیفه
نمایش نسخه چاپی

بیانات خطاب به آقای صافی دبیر شورای نگهبان (حمایت از شورای نگهبان)

تهران، جماران
حمایت از شورای نگهبان
صافی، لطف اللَّه (دبیر شورای نگهبان قانون اساسی)
جلد ۲۰ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۴۵۷

بسمه تعالی‌
[در این دیدار، امام خمینی با تشکر از زحمات شورای نگهبان فرمودند:].
ولایت فقیه و حکم حکومتی از احکام اولیه است. نهاد شورای نگهبان همیشه مورد تایید این جانب است و به هیچ وجه تضعیف نشده و نخواهد شد. این نهاد باید همیشه با بیداری و هوشیاری در خدمت به اسلام و مسلمین کوشا باشد.امام خمینی (ره)؛ 23 دی 1366

جمله طلایی

فراز طلایی

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: