فیلم
 
کلیدواژه:

درود بر شما بانوان معظّم که با نصیحتهای خودتان می‌خواهید ما را به راه راست وادارید. درود بر بانوان سراسر کشور که در این نهضت شریف معلم مردان بودند، و حالا هم به همان نحو باقی ماندند. ایادی اجانب کوشیدند این قشر محترم که ساختمان صحیح کشورها به دست توانای آنها بجاست، از شما بانوانی که باید ایران را بسازید و باید مردان را بسازید، عروسکهایی درست کنند و دست ملعبه‌های فاسد بسپارند، و بحمد الله موفق نشدند. نقشه این بود که این قشر موثر را که از دامن آنها زنان و مردان موثر تربیت می‌شود طوری کنند که اطفال خودشان را از دامنهای خودشان برانند، و در جاهای دیگری که اطفال در آنجا جمع می‌شوند انباشته کنند؛ و شما را از مهر مادری و آنها را از سرپرستی مادرانشان جدا کنند، که این افرادی که باید که در دامنهای شما تربیت بشوند از شما جدا بشوند، و نتوانند برای کشور خودشان و برای اسلام عزیز عمل کنند.

لینک مرتبط

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: