یادداشت

دست جنایت‌کاران

اگر نبود این کوششهای جوانهای ما و اقشار ملت، می‌رفت که اسلام را دست جنایتکاران از بین ببرد.

24 خرداد 1358دست جنایت‌کاران؛ 11 دی 0378

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: