یادداشت

مطرح نبودن سلطه در اسلام

اسلام آمده است راه را نشان می‌دهد، سرگردانیها را از بین می‌برد و راه را نشان‌ می‌دهد که این راه باید رفت. اسلام نیامده است که سلطه پیدا کند بر این مملکت و آن مملکت و آن مملکت.

15 تیر 1359مطرح نبودن سلطه در اسلام؛ 11 دی 0378

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: