یادداشت

فکر و عمل ناصحیح

کسانی که در مراکز فحشا می‌روند اینها دیگر نمی‌تواند نه فکرشان یک فکر صحیح باشد، نه عملشان یک عمل‌ صحیح

16 تیر 1358فکر و عمل ناصحیح؛ 11 دی 0378

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: