یادداشت

مقابله با دست‌های خائن

الآن دستهایی در کار است که نگذارند کشاورزی راه بیفتد و کارخانه‌ها راه بیفتد. با اینها باید مقابله کرد، مبارزه کرد.

07 شهریور 1358مقابله با دست‌های خائن؛ -26 -621

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: