یادداشت

مقابله با دست‌های خائن

الآن دستهایی در کار است که نگذارند کشاورزی راه بیفتد و کارخانه‌ها راه بیفتد. با اینها باید مقابله کرد، مبارزه کرد.

07 شهریور 1358مقابله با دست‌های خائن؛ 11 دی 0378

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: