یادداشت

یک مساله سیاسی در کار بوده است

اینکه برای عزاداری، برای مجالس عزا، برای نوحه‌خوانی، برای این‌ها، این همه ثواب داده شده است، علاوه بر آن امور عبادیش و روحانیش، یک مساله مهم سیاسی در کار بوده است. ۳۱ خرداد ۱۳۶۱یک مساله سیاسی در کار بوده است؛ -26 -621

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: