یادداشت

پیروزی تاریخی حق بر باطل

محرّم ماهی است که عدالت در مقابل ظلم و حق در مقابل باطل قیام کرده و به اثبات رسانده است که در طول تاریخ، همیشه حق بر باطل پیروز شده است.

۱۴ آذر ۱۳۵۷پیروزی تاریخی حق بر باطل؛ -26 -621

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: