یادداشت

سلاح الله اکبر

قوای انتظامی، نظامی و سپاه پاسداران ما مجهز به قوه الهی هستند. سلاحشان اللَّه اکبر است و هیچ سلاحی در عالم مقابل همچو سلاحی نیست.

04 مهر 1359سلاح الله اکبر؛ 11 دی 0378

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: