یادداشت

توفیقات کشاورزان

کشاورزان بهترین مخلوقات هستند و کشاورزان اقرب ناس [به‌] خدای تبارک و تعالی هستند و کشاورزان در آن‌ عالم، شاید در صف اول از مردم نیکوکار واقع بشوند.

07 مهر 1360توفیقات کشاورزان؛ 11 دی 0378

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: