یادداشت

توفیقات کشاورزان

کشاورزان بهترین مخلوقات هستند و کشاورزان اقرب ناس [به‌] خدای تبارک و تعالی هستند و کشاورزان در آن‌ عالم، شاید در صف اول از مردم نیکوکار واقع بشوند.

07 مهر 1360توفیقات کشاورزان؛ -26 -621

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: