یادداشت

این جوانهای برومند

من امیدوارم که این جوانهای برومند ما بتوانند آن خدمت شایسته‌ای که باید به اسلام و کشور خودشان هست بکنند. و من امیدوارم که ما با نیروی اسلامی و در پناه اسلام بتوانیم به مشکلاتی که هست غلبه کنیم.

05 آبان 1358این جوانهای برومند؛ 11 دی 0378

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: