یادداشت

امانت‌داری بازرسین

آنهایی که در شغل بازرسی هستند، آنها باید امین باشند، و مطلبی که‌ دست آنها می‌آید به احدی غیر از آنجایی که باید گفته بشود نگویند.

26 دی 1361

 


امانت‌داری بازرسین؛ 11 دی 1348

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: