یادداشت

عادت به ساده‌زیستی

اگر بخواهید بی‌خوف و هراس در مقابل باطل بایستید و از حق دفاع کنید و ابرقدرتان و سلاحهای پیشرفته آنان و شیاطین و توطئه‌های آنان در روح شما اثر نگذارد و شما را از میدان به در نکند، خود را به ساده زیستن عادت دهید و از تعلق قلب به مال و منال و جاه و مقام بپرهیزید.

۷ خرداد ۱۳۶۳عادت به ساده‌زیستی؛ 11 دی 1348

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: