یادداشت

موتور محرک اسلام

بانوان ایران جانشان را، جوانانشان را، وقتشان را وقف اسلام کردند و اسلام را به اینجا رساندند. و مطمئن باشید که تا شماها در صحنه هستید و متعهد به اسلام هستید و جوان می‌دهید و جوان تربیت می‌کنید، این اسلام به پیش برود. ۲۲ اسفند ۱۳۶۳موتور محرک اسلام؛ 11 دی 1348

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: