یادداشت

آزمونِ خدمت

همه چیز دست خود شماست و مسئول خود شمایید. در رژیم سابق ملت می‌گفت خوب، من چه کنم، به دست من چیزی نیست، اگر سوال می‌شد. امروز که همه چیز در دست خود شماهاست دیگر این عذر پذیرفته نیست که من چه کنم.آزمونِ خدمت؛ 11 دی 1348

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: