یادداشت

میلاد امانت دار وحی

امام خمینی(ره): این روز، روزی است که علی ابن ابیطالب سلام اللّه علیه که باب وحی و امانتدار وحی بود متولد شد و این روزی است که قرآن کریم و سنت رسول اکرم به ولادت این مولود بزرگ مفسّر پیدا کرد. ۲۸ اردیبهشت ۱۳۶۰میلاد امانت دار وحی؛ 11 دی 1348

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: