یادداشت

شیخ نشین ها بدانند

شیخ‌نشین‌ها تنبه پیدا بکنند به اینکه این طور امور برای آنها صرفه ندارد. بدانند این معنا را که ابرقدرتها از شما استفاده می‌کنند و آن روزی که دیدند از شما استفاده حاصل نمی‌شود، تفاله شما را به دور می‌ریزند. ۱۷ مهر ۱۳۶۰شیخ نشین ها بدانند؛ 11 دی 1348

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: