یادداشت

قوانین خوب هستند، اما خوب اجرا نمی‌شوند

متاسفانه در برخی موارد قوانین خوب هستند ولی خوب اجرا نمی‌شوند، ما مامورین اجرای خوب در این موارد کم داریم. اگر مامورین اجرا افراد صالح و واردی باشند، دیگر سر و صدای کسی در نمی‌آید. برای این امر هم باید فکری کرد. 27 فروردین 1360قوانین خوب هستند، اما خوب اجرا نمی‌شوند؛ 11 دی 1348

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: