شناسه مطلب صحیفه
نمایش نسخه چاپی

حکم انتصاب آقای سید موسی نامجو به عضویت در شورای عالی دفاع‌

تهران، جماران
انتصاب مشاور امام خمینی در شورای عالی دفاع
نامجو، سید موسی
جلد ۱۵ صحیفه امام خمینی (ره)، صفحه ۳۵
بسم الله الرحمن الرحیم‌
جناب آقای سرهنگ سید موسی نامجو- ایّده الله تعالی‌
برای تشکیل شورای عالی دفاع ملی بر مبنای اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «1»، جنابعالی به عنوان مشاور از طرف این جانب منصوب می‌شوید، و در این موقع، چون در وضع استثنایی هستیم لازم است هر هفته با بررسی کامل با کمال دقت، رویدادهای داخلی ادارات مختلف ارتش را برای این جانب ارسال دارید.
به تاریخ 12 تیر ماه 1360
روح الله الموسوی الخمینی‌
«۱»- اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مربوط به وظایف و اختیارات رهبر است که از جمله این وظایف« فرماندهی نیروهای مسلح» می‏باشد. قبل از بازنگری قانون اساسی به موجب اصل ۱۱۰، تشکیل شورای عالی دفاع ملی مرکب از هفت نفر و از جمله« دو مشاور به تعیین رهبر» پیش‏بینی شده بود که حکم انتصاب فوق مستند بر همین بند می‏باشد. پس از بازنگری در قانون اساسی که در همه پرسی ۶/ ۵/ ۱۳۶۸ به تصویب مردم ایران رسید، عنوان« شورای عالی دفاع ملی» به« شورای عالی امنیت ملی» تغییر یافت و مواد مربوط به این شورا از ذیل اصل ۱۱۰ قانون اساسی به اصل ۱۷۶ منتقل گردید که در این اصل نیز« دو نماینده به انتخاب مقام رهبری» در شورای مذکور پیش‏بینی شده است‏


امام خمینی (ره)؛ 12 تیر 1360
 

دیدگاه ها

نظر دهید

اولین دیدگاه را به نام خود ثبت کنید: