عکس

امریکا و انقلاب اسلامی

چه شیرینی بالاتر از اینکه ملت بزرگ ایران مثل یک صاعقه بر سر آمریکا فرود آمده است.

به مناسبت پذیرش قطعنامه 598
چه شیرینی بالاتر از اینکه ملت بزرگ ایران مثل یک صاعقه بر سر امریکا فرود آمده است. چه شیرینی بالاتر از اینکه ملت ایران سقوط ارکان و کنگره‌های نظام ستمشاهی را نظاره کرده است و شیشه حیات‌ امریکا را در این کشور شکسته است.
29 تیر 1367

موضوع
اشخاص
دریافت عکس دریافت آلبوم