عکس

رزمندگان اسلام

روایت حاج احمد متوسلیان از دیدار خصوصی اش با امام(ره)

پیش امام که بودم ایشان با لحنی پدرانه از من پرسید: «آقای متوسلیان پایت چه شده؟» درجواب گفتم: زخمی شده! بعد هم ساکت شدم. آن وقت امام با همان مهربانی دستی روی پایم کشید و فرمودند: «انشاءالله خوب می شود و شما به دنبال عملیات می روی.»
منبع : کتاب همپای صاعقه، ص760

موضوع
اشخاص
دریافت عکس دریافت آلبوم
 • روایت حاج احمد متوسلیان از دیدار خصوصی اش با امام(ره)

  روایت حاج احمد متوسلیان از دیدار خصوصی اش با امام(ره)

  پیش امام که بودم ایشان با لحنی پدرانه از من پرسید: «آقای متوسلیان پایت چه شده؟» درجواب گفتم: زخمی شده! بعد هم ساکت شدم. آن وقت امام با همان مهربانی دستی روی پایم کشید و فرمودند: «انشاءالله خوب می شود و شما به دنبال عملیات می روی.»
  منبع : کتاب همپای صاعقه، ص760

 • اسلام بزرگ و ملت شریف افتخار میکنند به هزاران سربازگمنام بزرگواری که در پی نام و نشان نیستند.

  اسلام بزرگ و ملت شریف افتخار میکنند به هزاران سربازگمنام بزرگواری که در پی نام و نشان نیستند.

  اسلام بزرگ و ملت شریف افتخار میکنند به هزاران سربازگمنام بزرگواری که در پی نام و نشان نیستند.
 • هر پرچمی از دست توانای سرداری بیفتد سردار دیگری آن را برداشته و به میدان آید

  هر پرچمی از دست توانای سرداری بیفتد سردار دیگری آن را برداشته و به میدان آید

  هر پرچمی از دست توانای سرداری بیفتد سردار دیگری آن را برداشته و به میدان آید و با قدرت بیشتر در حفظ پرچم اسلامی به کوشش برخیزد.
  ۲۱ شهریور ۱۳۶۰

 • اسلام و مسلمانان به پیروزیهای چشمگیر شما چشم دوخته‌اند، از یاد هیچ یک از ما نخواهید رفت

  اسلام و مسلمانان به پیروزیهای چشمگیر شما چشم دوخته‌اند، از یاد هیچ یک از ما نخواهید رفت

  اسلام و مسلمانان به پیروزیهای چشمگیر شما چشم دوخته‌اند، از یاد هیچ یک از ما نخواهید رفت
 • اسلام در کشور ما می‌رفت تا به تباهی کشیده شود که با خون شهیدان ملت ما حیات خود را بازیافت

  اسلام در کشور ما می‌رفت تا به تباهی کشیده شود که با خون شهیدان ملت ما حیات خود را بازیافت

  اسلام در کشور ما می‌رفت تا به تباهی کشیده شود که با خون شهیدان ملت ما حیات خود را بازیافت