عکس

انقلاب اسلامی و مستضعفان

ایران نیاز سربازان اسلام را تامین و آنان را به روش‌های مبارزه علیه نظام‌های کفر و شرک آشنا

ما اعلام می‌کنیم که جمهوری اسلامی ایران برای همیشه حامی و پناهگاه مسلمانان آزاده جهان است و کشور ایران به عنوان یک دژ نظامی و آسیب‌ناپذیر نیاز سربازان اسلام را تامین و آنان را به مبانی عقیدتی و تربیتی اسلام و همچنین به اصول و روش‌های مبارزه علیه نظام‌های کفر و شرک آشنا می‌سازد.
٢٩ تیر ١٣٦٧

موضوع
اشخاص
دریافت عکس دریافت آلبوم