مذاکره با موضع قدرت

اگر راه برده بودیم، اگر آن روزی که می‌خواستند در کردستان بروند برای مذاکره، من به آنها تذکر دادم که اگر بخواهید مذاکره [کنید]، باید با موضع قدرت بروید. اول باید ارتش و پاسدارها و اینها احاطه کنند آنها را، محاط قرار بدهند، بعد شما بروید صحبت کنید. مسامحه شد. این اسباب این شد که آن گرفتاری طولانی برای ما پیش آمد، و آن قدر ضایعه واقع شد. و الآن هم می‌بینید که ضایعه پشت سر ضایعه. 29 تیر 1359

اذکر ذات یوم اننا قررنا إرسال وفد للتفاوض فی کردستان مع بعض الاشرار والخارجین عن القانون وقد طلبت من الوفد ان یصطحب معه فرقه من الجیش والحرس لیتم التفاوض بقوه ولکن للاسف الشدید تهاون الوفد فی ذلک وتمت المسامحه والعفو عن‏ هولاء الاشرار ومنذ ذلک الیوم اصبح هذا العفو سبباً لکل مصائبنا التی کبدتنا خسائر جسیمه، وها انتم ترون الیوم کیف تحل المصائب علینا الواحده بعد الاخری. ۷ رمضان ۱۴۰۰

At that time that they wanted to go to negotiate with the rebels in Kurdistan, I had told them to negotiate from a position of strength. I told them that the army, the pasdars and such forces must first surround the area and the rebels, and then they must negotiate with them. 20 July 1980

دریافت طرح
اشتراک مذاکره با موضع قدرت
کلیدواژه:
اسلام سازش و فرومایگیمذاکره با آمریکا