شیعه در قول و فعل باید از امیرالمومنین تبعیت داشته باشد

کسانی که مدعی هستند که ما شیعه امیر المومنین هستیم، تبع او هستیم، باید در قول و فعل و نوشتن و گفتن و همه چیز تبعیت از او داشته باشند. ۴ مهر ۱۳۶۲

یجب علی الذین یدعون بانهم من شیعه امیر المومنین واتباعه، ان یتبعوه بکل شی‏ء فی القول و الفعل و الکتابه و الکلام. ۱۸ ذی الحجه ۱۴۰۳

Those who claim to be followers of the Commander of the Faithful should obey him in word and deed and whatever the Imam did. 26 September 1983

دریافت طرح
اشتراک شیعه در قول و فعل باید از امیرالمومنین تبعیت داشته باشد
کلیدواژه:
اسلام ناب و اسلام آمریکائیاسلام آمریکاییتشیّعشیعه انگلیسی