من به آقای هاشمی فرزند برومند اسلام تبریک می‌گویم که در راه هدف تا نزدیک شهادت به پیش رفت

من به آقای هاشمی فرزند برومند اسلام تبریک می‌گویم که در راه هدف تا نزدیک شهادت به پیش رفت 5 خرداد 1358

إننی ابارک لهاشمی- الابن الشجاع للإسلام- انه قد اقترب من الشهاده وهو سائر علی طریق تحقیق الهدف. ۲۹ جمادی الثانیه ۱۳۹۹

I salute and congratulate Mr. Hashimi, the brave man of Islam, who came within an inch of martyrdom. ۲۶ May ۱۹۷۹

دریافت طرح
اشتراک من به آقای هاشمی فرزند برومند اسلام تبریک می‌گویم که در راه هدف تا نزدیک شهادت به پیش رفت
کلیدواژه:
امام خمینیعلی اکبر هاشمی رفسنجانی