ای کاش من هم یک پاسدار بودم

ای کاش من هم یک پاسدار بودم. ۲۶ دی ۱۳۶۰

یا لیتنی کنت احد افراد الحرس. ۲۰ ربیع الاول ۱۴۰۲

I wished I were a revolutionary guard. 16 January 1982

دریافت طرح
اشتراک ای کاش من هم یک پاسدار بودم
کلیدواژه:
سپاه پاسداران