برادران خود را یاری کنید

ملت اسلام به حکم وظیفه انسانی و اخوت و طبق موازین عقلی و اسلامی موظفند که در راه ریشه کن کردن این گماشته استعمار از هیچ فداکاری دریغ نورزند، و با کمکهای مادی و معنوی و نیز با ارسال خون، دارو، اسلحه و آذوقه، برادران خود را که در جبهه جنگ هستند یاری کنند. 16 مهر 1352

وعلی الامه الإسلامیه الّا تبخل ببذل الغالی والنفیس لاجتثاث ربیب الاستعمار هذا وذلک علی اساس واجبها الإنسانی والاخوی وطبقاً للمعاییر العقلیه والإسلامیه، وان تقدم الدعم المادی والمعنوی لاخوانها فی جبهات القتال بارسال الدم والادویه والاسلحه والمون. ۱۰ رمضان ۱۳۹۳

It is the humanitarian and brotherly duty of the #Muslim countries, to give moral and material support to their brothers in the field of battle; to send those supplies of blood, medicines, provisions and weapons. 8 October 1973

دریافت طرح
اشتراک برادران خود را یاری کنید
کلیدواژه:
اسلام و مسلماناناسرائیل